fbpx

MAKSIAT SEBAB HILANGNYA ILMU

👣Atsar Salaf Pilihan (45)

MAKSIAT SEBAB HILANGNYA ILMU

Berkata Abdullah Ibn Mas’ûd radhiyallahu anhu:

“ﺇﻧﻲ ﻷﺣﺴﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﺴﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻟﻠﺨﻄﻴﺌﺔ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ”

“Sungguh saya memandang bahwa seorang yang melupakan ilmu yang telah ia pelajari disebabkan dosa yang ia lakukan.”

✅Shahih
📚Dikeluarkan oleh Wakî’ dalam Az-Zuhd (269), dan dari jalannya Ahmad dalam Az-Zuhd (851), dan Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal (487).

20 Jumadats-Tsaniyah 1440.
Muhammad Abu Muhammad Pattawe,
Darul-Hadits Ma’bar-Yaman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *